Stichting Uitvaartzorg

Door de overname van de firma Storm in 2017 is de aansluiting bij het Keurmerk Uitvaartzorg komen te vervallen.

Erik Boelkens, die zelfs nog betrokken is geweest bij de opzet van het Keurmerk, kon zich een aantal jaren geleden niet verenigen met een aantal aanpassing van de regels waaraan de aangesloten bedrijven zich moet conformeren. Het ging hierbij niet om de regels rond de kwaliteitseisen, maar meer om de kostenverdeling van de geschillencommissie en de slappe houding van het SKU als het gaat over een al jaren lopend conflict rond de laatste verzorging in ziekenhuizen. (zie www.mortuariumkosten.nl).

Om toch een kwaliteitswaarborg zijn wij teruggevallen op de oude Erecode. Zie hieronder.

Door het inleveren van het Keurmerk kunnen wij geschillen niet meer voorleggen aan de geschillencommissie. Indien nodig zoeken wij samen met u naar een passende oplossing hiervoor.