slider3

Kerk & Religie

Ondanks de afnemende godsdienstigheid in Nederland blijkt de kerk nog steeds een grote aantrekkingskracht en betekenis te hebben bij een overlijden. Een kerkelijke uitvaart wordt nog steeds gewenst door mensen die gelovig zijn opgevoed, maar bij wie het geloof is ‘verwaterd’.

Bij een kerkelijke uitvaart is het belangrijk dat de plechtigheid van te voren goed wordt doorgesproken met de dominee of pastoor. Mocht u echter geen dominee of pastoor kennen en komt u nooit in een kerk dan kunt u ons om advies vragen. Wij hebben contacten met personen, die kunnen voorgaan tijdens uitvaarten.

Dit zijn voor een deel (oud) predikanten, maar ook andere specifiek voor het spreken tijdens uitvaarten opgeleide personen.