Cremeren

Meer dan helft van de Nederlanders kiest tegenwoordig voor cremeren. Een crematie bestaat uit twee delen. Een deel waarbij met familie, vrienden en kennissen afscheid wordt genomen met een herdenking en de feitelijk crematie (verbranding). De herdenking of soms ook wel viering van het leven genoemd vind plaats in een aula van het crematorium . Er kan worden gesproken, worden geluisterd naar muziek en er kunnen beelden worden vertoond. Wanneer het aantal te verwachte aanwezigen klein is kan er in plaats van een aula gebruik gemaakt worden van intiemere ruimtes. Ook is het mogelijk om de herdenking op een andere plaats te houden. Wij adviseren u graag in de keuze van een locatie (groot of klein).

De feitelijk crematie, het technisch deel, vindt plaats in de technische ruimte van het crematorium. Steeds meer crematoria  hebben dit deel zodanig ingericht dat er ook nabestaanden bij de invoer van de kist in de oven aanwezig kunnen zijn. Dit gaat maar om een beperkt aantal personen. Ook moet dit van te voren worden aangegeven.

Na de crematie mag er wettelijk een maand lang niets met de as gebeuren. De as wordt bewaard in de algemene nis. De nabestaanden hebben dan de tijd om te bedenken wat de asbestemming zal zijn. Neemt u hier de tijd voor en overleg eventueel met ons wat er zoal mogelijk is.